1.1 งานก่อสร้าง

- พรบ.ควบคุมอาคาร http://www.pqpm.biz/wp-content/uploads/2017/10/พรบควบคุมอาคาร.pdf
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.pqpm.biz/wp-content/uploads/2017/10/ประกาศกระทรวงวิทย์-สิ่งแวดล้อม.pdf
- แนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย http://www.pqpm.biz/wp-content/uploads/2017/10/แนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง.pdf